Vyro motina – anýta
Vyro tėvas – šẽšuras
Vyro brolis – díeveris
Vyro sesuo – móša
Vyro brolio žmona – jéntė, ìntė, brólienė

Žmonos tėvas – úošvis
Žmonos motina – úošvė
Žmonos brolis – láigonas
Žmonos sesuo – sváinė
Žmonos sesers vyras – sváinis

Sūnaus žmona – martì
Dukters vyras – žéntas

Brolio žmona – martì, brólienė
Sesers vyras – žéntas, sváinis